Избери Категория

Представяме ви:

дамски дрехи от онлайн магазин за дрехи.

Сватбен фотограф
Начало » Информация » Важно

Да! на брака

Много двойки, които въпреки че от години живеят заедно, а някои от тях имат и дете не планират да се женят, а предпочитат фактическото съжителство. Причините, които се изтъкват са много – повече или по-малко основателни, практични или принципиални, истински или просто прикриващи нещо друго: „Бракът е остаряла институция.”,  „Нямаме нужда държавата да благославя любовта ни.”,  „Бракът не променя нищо, тогава за какво ни е?” или дори „Бракът само може да влоши нещата.”

Често се посочва и твърдението, че броят на разводите съставлява малко повече от 50% от броя на браковете. Фактът си е факт - 27 722 брака за 2008г. при 14104 развода за същия период.  Излиза, че бракът за 28208 души миналата година се е изразил основно в кошмара на развода! 

Една голяма група от „другата страна” пък влизат в брачните отношения по интерция, по стечение на обстоятелствата или просто защото така е прието.  Бракът се сключва едва ли не заради сватбеното тържество или пък защото връзката е в застой и единствената естествена стъпка напред  е женитбата.

Независимо от причините на една двойка да се обвърже или не юридически помежду си, бракът е и си остава едно лично право, което считаме трябва да се упражни (а в краен случай да се упражнява), защото предоставя блага и сигурност както на съпруга, така и на съпругата.

През последната година бяхме свидетели на разгорещени дискусии по отношение на новия Семеен кодекс, като в центъра на полемиката стоеше въпроса дали да се узакони фактическото съжителство.  
Фактическото съжителство всъщност винаги е било законно само по себе си. Това, което се има предвид под „узаконяване” е предоставянето на голяма част от правата на женените двойки, на  лицата, които на практика са едно семейство без да са сключили граждански брак.  А след като има такава необходимост, очевидно е, че бракът наистина осъществява полезна функция по отношение не само на държавата и обществото, а основно по отношение на всъпващите в него.

БАЩИНСТВО
Съпругът по закон се признава за баща на детето и бащинството много по-трудно се оспорва – само по исков ред и то единствено от майката и самия съпруг в 1 годишен срок. Това създава сигурност както за мъжа, така и за жената. Когато няма брак мъжът следва да припознае детето и това припознаване може да бъде оспорено от всяко лице с правен интерес  на практика без ограничение във времето.

ОСИНОВЯВАНЕ
Единствено в качеството на съпрузи две лица могат да осиновят дете.  Бракът освен това е значително предимство, ако не и задължителна предпоставка, що се отнася до предварителната проверка на Агенцията за закрила на детето.

ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ, НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ, ДОБАВКИ
Единствено съпругът има признаване на осигурителен стаж  при определени условия при  полагане на грижи за другия съпруг, който е инвалид.  В някои случаи преживелият съпруг има право на наследствена пенсия, материална помощ и добавка към пенсията.
И ако пенсията и помощите от държавата стоят в далечен план пред лицата, които избират дали да сключат брак, то наследяването за съжаление може да възникне във всеки един момент.

НАСЛЕДЯВАНЕ
Съпрузите се наследяват един друг. Преживелият съпруг поделя наследството по равно с децата. При наличие на завещание съпругът има запазена част в размер на минимум 1/6 от наследството, когато има 3 или повече деца наследници.

СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ
Съпружеската имуществена общност, която беше единствения възможен режим на семейното имущество при стария Семеен кодекс, а сега е един от възможните три режима,  предоставя значителна сигурност на съпруга, който се грижи за децата, за домакинството и извършва дейност, която не е свързана с получаването на приходи, но въпреки това допринася наравно с другия съпруг за благоденствието на семейство. Режимът му гарантира обща собственост на всички вещни права придобити по време на брака, независимо от това на чие име са записани.

СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ
Възможно е обитаваното от съпрузите жилище да е лична собственост на единия от съпрузите. Независимо от това,  разпореждане с него може да става само със съгласието на другия съпруг. При определени условия съпругът може да получи семейното жилище, което е собственост на другия съпруг след развода, докато децата навършат пълнолетие. Нещо повече – съпругът може да получи жилището, дори последното да е собственост на близки на другия съпруг за срок до 1 година, стига да са му предоставени родителските права.

НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО
Съпругът е настойник или попечител по закон на ограничено или пълно запретения си съпруг.

ПРАВО НА ИЗДРЪЖКА
Неработоспособният съпруг получава издръжка от съпруга си, дори и след развод.

ПРАВО НА ФАМИЛНО ИМЕ
Само съпрузите имат възможност да сменят или добавят фамилиите си към своите.

ПРАВА СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВНИЯ СТАТУТ
Съпрузите имат право да получават информация за здравния статут на партньора си, както и да даряват органите му в случай на смърт.

ПРАВО НА СВИЖДАНЕ
Правото на свиждане между съпрузи не може да бъде ограничавано.

ПРОЦЕСУАЛНИ ПРАВА
Съпругът има право да бъде защитник на партньора си по граждански и наказателни дела. (Във преобладаващата част от останали случаи защитникът трябва да е адвокат), да отказва да свидетелства срещу него, както и да отказва да даде показания, които биха го уличили в престъпление.

Но и извън правната сфера бракът носи позитиви за съпрузите.  Семейният човек се приема по-добре в определени аспекти от обществото.  А бракът е гаранция, че съпрузите няма да вземат прибързани действия по отношение на връзката си, тъй като това би ги изправило пред бавната и мъчителна процедура на развода. Бракът също така манифестира с много по-голяма сила външно отдадеността на съпрузите един към друг, което намалява опасността от намеса в живота им.

Споделете вашето виждане за брака тук!


"КРИЕЙТИВ-БГ" ЕООД

- Всички права запазени ©